tel. +48 58 38 00 33

kom. +48 606 455 353

poczta@adwokatnowakowska.pl

Zachowek

Śmierć najbliższych oznacza, że rodzinie jest smutno, ale równocześnie pojawia się majątek do podziału. Najczęściej rodzina dochodzi do porozumienia, ale zdarzają się też sytuacje, w których spadkodawca celowo lub przez niedopatrzenie pomija w testamencie najbliższą rodzinę jednocześnie zapisując swój majątek dalszym krewnym lub w wielu przypadkach, osobom trzecim. Najbliższa rodzina ma jednak szanse na uzyskanie swojej części, albowiem członkom najbliższej rodziny przysługuje w stosunku do dalszego lub obcego spadkobiercy roszczenie o wypłatę zachowku.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, o zachowek wystąpić mogą zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy w sytuacji braku testamentu zostaliby powołani do spadku z ustawy, a stanowi on połowę wartości udziału spadkowego, który przy dziedziczeniu na mocy ustawy przypadałby osobie uprawnionej, a w sytuacji, gdy osoba uprawniona jest trwale niezdolna do pracy lub jest małoletnia (zstępny), wartość ta wzrośnie do dwóch trzecich wartości udziału w spadku.

Roszczenia osoby uprawnionej z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu, więc nie należy zwlekać ze zgłoszeniem swoich praw.

Pozbawienie prawa do zachowku

Dopuszczalne jest, by spadkodawca pozbawił w testamencie zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, gdy osoby te będąc uprawnionymi do zachowku wcześniej:

- wbrew woli spadkodawcy uporczywie postępowały w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego;

- dopuściły się w stosunku do spadkodawcy albo osób jego najbliższego otoczenia umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

- uporczywie zaniedbywały obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Jako adwokat często zajmuję się sprawami rodzinnymi. Nie są to sprawy przyjemne, bo jestem przy ich prowadzeniu świadkiem wielu negatywnych często emocji, ale na tym polega misja adwokata, by wspierać osoby potrzebujące pomocy prawnej.