Proces karny i sprawy o wykroczenia

Zanim rozpoczęłam pracę, jako adwokat, przez dwadzieścia lat pracowałam jako prokurator przechodząc większość szczebli awansowych. Dwudziestoletnie doświadczenie karne pozwala mi stanąć przed sądem i skutecznie bronić klienta w procesie karnym, którego najdrobniejsze elementy nie stanowią dla mnie tajemnicy. Setki godzin spędzonych na sali sądowej, dociekliwość, upór w dążeniu do osiągnięcia celu i znajomość procedur oskarżenia są znakomitą pomocą. Jako adwokat, który wie jak pracuje oskarżyciel wczuwam się w jego sposób myślenia. Wiem, jak się pisze akt oskarżenia. Procedura karna nie ma dla mnie tajemnic. Czynności procesowe to dla mnie chleb powszedni.

Biorę udział w czynnościach procesowych prowadząc klienta za rękę przez meandry przepisów i procedur. Wykorzystuję każde potknięcie oskarżyciela na korzyść klienta.

Pogotowie prawne - to ważna sfera mojej działalności, jako adwokata. Gdy obawiasz się, że może stać się coś złego, obawiasz się, że zatrzymanie przez policję jest prawdopodone zapamiętaj mój numer telefonu. Działa cały czas. Zatrzymanie, to nie tragedia, policja zadzwoni po mnie. Dojadę.