tel. +48 58 38 00 33

kom. +48 606 455 353

poczta@adwokatnowakowska.pl

Dział spadku, spadek

Śmierć kogoś z bliskich jest bardzo nieprzyjemną sytuacją. Wszyscy ronią łzy i wspominają zmarłego, ale wielu z krewnych równocześnie już myśli o swoich przyszłych korzyściach.

Dział spadku zawsze jest poprzedzony ustaleniem kręgu spadkobierców i określeniem przysługujących każdemu z nich udziałów w spadku. Są dwie metody przeprowadzenia tej procedury. Można to zrobić na drodze postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, albo w niektórych przypadkach przez uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dział spadku jest bardzo często przyczyną zasadniczych konfliktów między kilku spadkobiercami. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Znajomość przepisów prawa, a także procedur sprawia, że adwokat może bardzo wplynąć na postępowanie spadkowe przez składanie stosownych wniosków wraz z odpowiednią argumentacją.