tel. +48 58 38 00 33

kom. +48 606 455 353

poczta@adwokatnowakowska.pl

Służebność przesyłu

Istotnym elementem pomocy prawnej związanej z nieruchomościami jest działanie w zakresie związanym z przysługującym właścicielowi wynagrodzeniem za ustanowienie prawa do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wybudowania i eksploatowania urządzeń przesyłu energii lub mediów w postaci płynów, pary, gazu, co określa się pojęciem służebność przesyłu.

Co istotne, w wielu przypadkach właściciele nieruchomości orientują się po czasie, że ich przodkowie nigdy nie zawierali żadnych porozumień z zakładem energetycznym, a dla przykładu, w związku z częstymi ostatnio nawałnicami doszło do uszkodzenia sieci i służby operatora stratowały pole uprawne. W takiej sytuacji konieczne jest dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jakkolwiek może ono zostać wyliczone tylko za okres maksymalnie 10 lat poprzedzających moment wszczęcia postępowania o ustanowienie służebność przesyłu.

Służebność przesyłu można ustanowić przez sporządzenie aktu notarialnego, ale i sądownie. Moja kancelaria wielokrotnie negocjowała w zakresie ustanowienia służebności. Szczególnie cenne doświadczenia nabrałam w czasie przygotowań do Euro 2012, gdy jako adwokat obsługiwałam licznych klientów, których działki znalazły się w obszarze realizacji inwestycji. W wielu przypadkach udało się uzyskać bardzo pozytywne wyniki znacząco ograniczając zbyt daleko idące zamiary projektowe inwestorów. Oczywiście, pozwoliło to na zgromadzenie cennego doświadczenia, dzięki, któremu trudno mnie zaskoczyć.

Grupa spraw związanych z obecnością urządzeń przesyłowych na nieruchomości to oprócz samego ustanowienia służebności, również:

- ustalanie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;

- uzyskanie  w trybie administracyjnym pozwolenia na posadowienie urządzeń przesyłowych;

- sprawy o zasiedzenie służebności przesyłu;

- sprawy o usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości;

- sprawy o wykup nieruchomości na których zlokalizowano urządzenia przesyłowe.