tel. +48 58 38 00 33

kom. +48 606 455 353

poczta@adwokatnowakowska.pl

Dział majątku

Życie codzienne ciągle przypomina, że nader często musimy dzielić się z kimś majątkiem ze względu na wspólność praw do określonych przedmiotów. Najczęściej rozumiemy przez to wspólność majątkową małżonków, która zapewnia stabilność rodziny. Nie mniej, kwestie wspólności występują w każdym przypadku, gdy zamieszkujemy blok lub budynek wielorodzinny.

Choć w założeniu wspólność majątkowa miała mieć wyłącznie pozytywne cechy, to jednak praktyka pokazuje, że bardzo często współwłaściciele zaczynają dowodzić, czyje prawo własności jest ważniejsze lub lepsze. Konsekwencją takich postaw jest często utrudnienie korzystania z rzeczy, z praw. Często idzie za tym dziwne zapomnienie o tym, że należy rozliczyć się ze współwłaścicielami.

W każdej z sytuacji konfliktowych należy jak najszybciej podjąć czynności niezbędne do określenia praw do określonej części majątku, co często wiąże się z działem majątku. Moja kancelaria prowadzi wiele postępowań mających na celu uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego prawa albo do definitywnego rozwiązania węzła współwłasności.