Obsługa prawna zarządców nieruchomości

Jako adwokat oferuję praktyczne uczestnictwo w procedurach administracyjnych, a także prowadzenie działań windykacyjnych. Zarządca nieruchomości i administrator może mieć stały dostęp do bieżących konsultacji prawnych, co pozwala na sprawną reakcję na zaistniałe zdarzenia gwarantując wysoki poziom usług zarządcy. Windykacja należności, którą prowadzi adwokat jest z reguły skutecznym sposobem poprawy bilansu nieściągniętych opłat za zarządzanie nieruchomością.

Obsługa prawna zarządców nieruchomości to między innymi poniższy zakres czynności:

  • obsługa prawna zarządców nieruchomości
  • ryczałtowe konsultacje prawne
  • konsultacja i analiza umów z wykonawcami budowlanymi i dostawcami mediów
  • udział w negocjacjach i rozwiązywaniu problemów, reklamacji, gwarancji
  • działania windykacyjne wobec zalegających z opłatami
  • zastępstwo procesowe
  • prowadzenie procedur administracyjnych w urzędach