Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Jednym z podstawowych problemów wspólnot mieszkaniowych jest brak fachowej wiedzy z zakresu egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, zobowiązań do wykonania budynków zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką budowlaną. Często jest tak, że mały wykonawca przestaje odbierać telefony po odebraniu wypłaty, a duży lekceważy kierowane do niego wezwania. 

Nierzetelny wykonawca robót budowlanych jest problemem, z którym większość z nas spotkała się nie raz. Wspólnota mieszkaniowa to często grupa młodych ludzi, którzy nie mają wiedzy i czasu, by walczyć z wykonawcą. Jako adwokat oferuję wspólnotom mieszkaniowym konsultacje prawne i reprezentację interesów wspólnot wobec nieuczciwych wykonawców. Bazuję przy tym na wieloletnim doświadczeniu w praktycznym stosowaniu prawa w budownictwie. Bazuję też na szerokiej wiedzy o praktyce działania, trikach i wykrętach wykonawców budowlanych uzyskanej przez cały okres pracy prawnika.

 

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych obejmuje:

  • ryczałtowe konsultacje prawne
  • konsultacja umów z wykonawcami budowlanymi i dostawcami mediów
  • udział w negocjacjach i rozwiązywaniu problemów, reklamacji, gwarancji
  • windykacja zaległości w opłatach na rzecz wspólnot
  • zastępstwo procesowe
  • procedury administracyjne w urzędach
  • egzekwowanie wypełniania obowiązków gwarancyjnych przez wykonawców budowlanych