Ostrzeżenie Urzędu Patentowego RP. Oszuści rozsyłają maile próbując wyłudzać opłaty za wpisy do rejestrów znaków towarowych.

Dodano 14.5.2018

Przeglądałam dziś strone internetową Urzędu Patentowego szukając informacji o rejestracji pewnych produktów i natrafiłam na arcyważną informację urzędu wskazującą na to, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele przypadków prób wyłudzenia odszkodowania za naruszenie własności intelektualnej. Nieznane jeszcze osoby rozsyłają maile inforujące o konieczności uiszczenia wpisu za rejestrację własności intelektualnej pozostającej we władaniu przedsiębiorcu. Do pism dołącza się numer konta, na które należy wpłacić opłatę rejestracyjną.

W związku z takimi doniesieniami, Urząd Patentowy RP poinformował, że nie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych przy potwierdzaniu znaków towarowych, a na pewno nie przyjmuje wpłat za ich rejestrację przez firmy zewenętrzne. Wskazał przy tym właściwe konta.

Jako #adwokat rekomenduję, by w razie otrzymania podobnej korespondencji sprawdzić po pierwsze, czy Urząd Patentowy dał jakiekolwiek rekomendacje nadawcy maila, a także numer konta, bo opłaty rejestracyjne urząd przyjmuje wyłącznie na swoje konto. Wszystkie te informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu i w jego BIP.

Beata Nowakowska

#AdwokatGdańsk