Ważne uzupełnienie tekstu pt. Komornicy ostrzegają przed fałszywymi tytułami wykonawczymi".

Dodano 30.8.2018

Niniejszym informuję, że w związku z treścią ostrzeżenia opublikowanego w ślad za ostrzeżeniem Krajowej Rady Komorniczej (https://www.komornik.pl/?p=9732) zaszły nowe okoliczności w postaci komunikatu Krajowej Rady Komorniczej (https://www.komornik.pl/?p=10014), z którego treści jasno wynika, że wszelkie skojarzenia, że "fałszywe akty prawne" mogłyby być sporządzone przez notariusz Barutowicz-Wieczorek są nieprawdziwe. W rzeczywistości, co wynika z przytoczonych w linkach komunikatów Krajowej Rady Komorniczej, akty notarialne były w całości sfałszowane przez osoby o nieznanej tożsamości. Podobnie, co również wynika z przytoczonych komunikatów, sfałszowane zostały klauzule wykonalności Sądu. Notariusz Sylwia Barutowicz -Wieczorek nigdy nie sporządzała przedmiotowych aktów, a o fakcie tym niezwłocznie poinformowała Krajową Radę Komorniczą w celu zapobieżenia prowadzenia przez Komorników bezpodstawnych egzekucji i wyrządzenia szkody podmiotom wskaznym w sfałszowanych aktach notarialnych. W związku z zaistniałą sytuacją, Notariusz Sylwia Barutowicz-Wieczorek, jako pokrzywdzona, skierowałą stosowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstw do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, co wynika z przywołanego powyżej komunikatu znajdującego się na stronie Krajowej Rady Komorniczej pod linkiem https://www.komornik.pl/?p=10014.

Beata Nowakowska

Adwokat