Zminimalizowane (art. 5 ust 1 lit. c) dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: 
1) w celu obsługi przesłanego zapytania, co polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie i przedstawieniu oferty cenowej za usługę – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f (tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) , 
2) w przypadku przyjęcia oferty zawartej w odpowiedzi, w celu realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b, a następnie w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (6 ust. 1 lit. c) oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f .