W tym miejscu znajdziesz informacje o nadzwyczajnych ograniczeniach w pracy kancelarii.

Aktualnie brak ograniczeń w pracy kancelarii.