tel. +48 58 38 00 33

kom. +48 606 455 353

poczta@adwokatnowakowska.pl

Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty większości osób wydają się proste, bo jasnym zdaje się to, że rodzic sprawujący po rozwodzie pieczę nad dzieckiem ponosi koszty, które może wykazać w prosty sposób. Niestety, na etapie postępowania sądowego, często okazuje się, że alimenty nie są orzekane w wysokości odpowiadającej możliwościom zobowiązanego, a nawet spełniającym potrzeby.

Często wynika to z niewłaściwego przygotowania pozwu i niedostatecznego zgromadzenia wniosków dowodowych, a czasem szwankuje argumentacja. Równolegle może się okazać, że sąd błednie oceni zdolności platnicze zobowiązanego. Aby uniknąć takich problemów warto rozważyć powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który jest przygotowany do sporządzenia odpowiednich wniosków.

W swojej praktyce adwokata najczęściej prowadzę sprawy o:

- podwyższenie/obniżenie obowiązku alimentacyjnego,

- zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Okazuje się, że samo rozstanie byłych partnerów jest mniejszym problemem niż obowiązek w zakresie wspierania dzieci lub byłego partnera.