Reprezentacja procesowa

Jako adwokat oferuję reprezentację prawną osób fizycznych i prawnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.