Stawki urzędowe w sprawach cywilnych

Wyjątek z rozporządzenia dotyczący stawek minimalnych w sporach cywilnych:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800):

ROZDZIAŁ 2. STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH CYWILNYCH, ZE STOSUNKU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

§ 2 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1 500 zł - 360 zł;
3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 1200 zł;
4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł - 14400 zł.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT.