Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Kancelaria Adwokacka Beaty Nowakowskiej dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkownika strony internetowej, klienta.

Poniższe informacje dotyczące prywatności wyjaśniają również sposób gromadzenia danych pobranych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej kancelarii.

Co to jest Formularz kontaktowy?
Formularz kontaktowy jest formą przesyłania zapytań do kancelarii bez potrzeby opuszczania strony internetowej kancelarii.

Co to jest Formularz porady prawnej on-line?
Formularz porady prawnej on-line służy do zgłoszenia zapotrzebowania na przygotowanie opinii prawnej bez konieczności spotkania w kancelarii.

Jakiego rodzaju dane są gromadzone?
Za pośrednictwem formularzy przesyłane są wyłącznie najprostsze dane niezbędne do nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną usługami kancelarii, na przykład:

Nadawca wiadomości – imię i nazwisko lub firma, inne określenie osoby, które ma służyć do zaadresowania odpowiedzi. Na etapie pierwszego kontaktu nie są potrzebne, nie są zbierane żadne dane uszczegóławiające osobę lub firmę zgłaszającą się z zapytaniem.
Email – informacja niezbędna celem odesłania pierwszej odpowiedzi na zapytanie. W przypadku, gdy nie dojdzie do zlecenia usługi prawnej informacja nie zostaje zapisana. W przypadku decyzji klienta o współpracy informacje o kliencie niezbędne do prowadzenia sprawy zbierane są w normalnym trybie pracy adwokatów i nie wiążą się z formularzem.
Temat – hasłowy opis problemu zgłaszanego celem przygotowania oferty kancelarii.
Wiadomość – ogólny opis problemu

W jaki sposób wykorzystywane są dane pobrane za pomocą formularza?
Nazwisko lub nazwa firmy służą do zaadresowania odpowiedzi.
Adres email służy do komunikacji z zainteresowanym jednakże, od chwili udzielenia odpowiedzi nie funkcjonuje on w żaden sposób w dostępnych publicznie źródłach danych. Korespondencja przesłana formularzem odbierana jest za pośrednictwem programu poczty elektronicznej i od tego czasu nie ma związku z formularzem, ani nie tworzy bazy danych zapytań.
Temat i wiadomość służą do opracowania odpowiedzi lub oferty.

Inne aspekty gromadzenia danych
Kancelaria Adwokacka Beaty Nowakowskiej w ramach swej codziennej działalności wykonuje czynności adwokackie i pozyskuje dane o klientach w trakcie nawiązywania współpracy, podpisywania umów, uzyskiwania pełnomocnictw, itp. Dane te stanowią ścisłą tajemnicę kancelarii. Kancelaria stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem przez osobę nieuprawnioną oraz zamianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.