Cennik usług prawnych 

Zasady rozliczeń - Cennik usług prawnych oferowanych przez Kancelaria Adwokacka Gdańsk Adwokat Beata Nowakowska

 • Wysokość wynagrodzenia adwokat Beata Nowakowska określa podczas pierwszej rozmowy z klientem.
 • W większości przypadków, gdzie możliwe jest określenie czasu potrzebnego na poprowadzenia sprawy, albo nakładu pracy, wynagrodzenie określane jest jedną ryczałtową kwotą.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe zależne jest od rodzaju zgłaszanej sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu kompleksowej obsługi klienta, ilości materiałów przedstawionych do opracowania, zgłoszonych roszczeń finansowych czy rzeczowych.
 • W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie nakładu pracy stosowane jest alternatywnie wynagrodzenie metodą godzinową.
 • Wynagrodzenie godzinowe związane jest z ewidencjonowaniem wszystkich czynności wykonywanych przez kancelarię, a rozliczenia czasowe i finansowe dokonywane są okresowo (do jednego miesiąca).
 • W przypadku obsługi stałej, ryczałtowej adwokat Beata Nowakowska oferuje możliwość określenia wynagrodzenia na zasadzie ryczałtowej za dowolnie przyjęty okres trwania obsługi prawnej.
 • Podstawą ustalenia wysokości stawki ryczałtowej za abonament prawny jest zakres zagadnień, które mogą być poruszane w ramach realizacji zobowiązań ryczałtowych. Ryczałtowa, abonamentowa opieka prawna zapewnia bezpieczeństwo przy relatywnie niskich kosztach miesięcznych.
 • Wynagrodzenie, które pobiera Kancelaria Adwokacka Gdańsk są płatne z góry.
 • W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie płatności wynagrodzenia na raty z zastrzeżeniem, że pierwsza część musi być wpłacona przed podjęciem działań.
 • W kancelarii nie mają zastosowania stawki procentowe zależne od osiągniętego wyniku finansowego, ani premie za sukces.
 • Do kwoty wynagrodzenia ustalonego z klientem doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Celem uzgodnienia ceny lub jej wstępnego określenia proszę skorzystać z formularza kontaktowego lub kontakować się telefonicznie, osobiście.