Rozmowy o prawie

Zawsze mówię, by nie dawać wiary reklamom, a faktom.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na to, że bank PKO BP może naruszać prawa konsumentów. Urząd doszukał się nierzetelnie przedstawionych informacji o kosztach udzielenia pożyczki i o wysokości kwoty kredytu. W efekcie, UOKiK zakwestionował ulotki reklamowe banku.

Postępowanie przeciwko PKO BP, które rozpoczęło się w grudniu 2014 dotyczyło ulotki reklamowej pożyczki „Mini ratka w mgnieniu oka na wyciągnięcie ręki”. Z ulotek wynikało, że bank zaliczał do kwoty kredytu, którą udostępniano kredytobiorcy także sam koszt udzielenia pożyczki, co powodowało obniżenie wypłacanej kwoty kredytu, na który liczyli kredytobiorcy. 

Bank zgodził się z argumentami UOKiK i zobowiązał się do zmiany zakwestionowanej praktyki, a także do usunięcia z oddziałów ulotek wprowadzających kredytobiorców w błąd. 

Każdorazowo, gdy jestem pytana o umowy mówię, by nie kierować się reklamami, a rozsądkiem. Trzeba czytać umowy, sprawdzać warunki, pytać. Twarz aktora nie jest żadną gwarancją.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk