Rozmowy o prawie

Zagrożenie pożarem jest karane

Art 82 § 3 Kodeksu wykroczeń mówi - "Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany."

Dlaczego przypominam treść tego artykułu? Dlatego, że zobaczyłam diagram zagrożenia pożarowego w lasach. Okazuje się, że tylko w pasmach górskich i w w województwie podlaskim nie występuje zagrożenie. W pozostałej części kraju występuje zagrożenie średnie i duże. Warto o tym pamiętać organizując wiosenne pikniki i grille na terenach rekreacyjnych w pobliżu lasów.

https://twitter.com/RCB_RP/status/587536443804889088/photo/1

W takich przypadkach zawsze mówią, że mniej istotna jest kara za samo zapalenie ognia, ale to, że ewentualne realne zagrożenie pożarem może finalnie skutkować czyjąś śmiercią, albo wielkimi stratami materialnymi, a to już inne kary. I przede wszystkim inna odpowiedzialność.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk