Rozmowy o prawie

Zaczął się sezon grzewczy. Czy sprawdziłeś instalację grzewczą, czy kominiarz sprawdził komin?

Jesienna pogoda sprawia, że konieczne jest już ogrzewanie domów i zakładów pracy. Dla niektórych jest to czynność odbywająca się w tle, bo są podłączeni do operatorów ciepła systemowego, ale bardzo wiele osób ogrzewa swoje domy we własnym zakresie.

Każda z tych osób powinna pamiętać o tym, że będąc właścicielami budynków muszą pilnować ich stanu technicznego. Wynika to nie tylko z troski o swój majątek, ale również z przepisów prawa budowlanego, które nakazuje właścicielom obiektów użytkować je zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań dotyczących między innymi bezpieczeństwa eksploatacji obiektu. 

Art. 5.2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

Obowiązek ten sprowadzić można między innymi do obowiązku zapewnienia niezbędnych przeglądów systemów grzewczych, a szczególnie sprawdzenia ich pod kątem ewentualnego emitowania szkodliwego gazu jakim jest tlenek węgla potocznie zwany czadem.

 Ten bezbarwny, bezwonny gaz jest szczególnie niebezpieczny, bo po przedostaniu się do krwioobiegu powoduje niedotlenienie i w wielu przypadkach śmierć.

Warto zwrócić uwagę na to, że co roku straż pożarna odnotowuje kilka tysięcy zdarzeń związanych z wydzielaniem się tlenku węgla. Każdego roku liczba ofiar sięga około 2000 osób, przy czym aż około 100 ofiar, to ofiary śmiertelne.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo to nie tylko kwestia ryzyka poniesienia kary za przyczynienie się do zatrucia, ale również kwestia moralnych męczarni, które mogą być doświadczeniem każdego, kto zaniechał przeglądu kominiarskiego lub oszczędzał na instalacji czujki czadu. Z reguły jest tak, że wykonanie przeglądów technicznych urządzeń grzewczych, kominów nie jest skomplikowane i drogie, a robienie tego przed każdym sezonem grzewczym pozwala utrzymywać system w najlepszym porządku bez ponoszenia kosztów, które wynikają z lekceważenia konieczności napraw i konserwacji.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk