Rozmowy o prawie

Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny. Policja rozpoczyna ważną akcję - "Bezpieczna droga do szkoły".

Rodzice dzieci w wieku szkolnym powinni wiedzieć, że policjanci rozpoczęłi już wstępny etap akcji "Bezpieczna droga do szkoły", który polega na gruntownej lustracji rejonów, w których zlokalizowane są placówki oświatowye, a także tras, którymi najczęściej poruszają się dzieci udające się do szkoły. Priorytetem jest sprawdzenie prawidłowości ustawienia i stanu technicznego znaków i sygnałów drogowych. by w przypadku ewentualnych zastrzeżeń, drogowcy zdążyli odnowić oznakownie. Prowadzone są też kontrole autobusów szkolnych i innych pojazdów realizujących zbiorowe przewozy dzieci i młodzieży. 

Warto być aktywnym na tym etapie. Warto zgłaszać swoje wątpliwości dyrekcjom szkół lub policjantom. Od naszej obojętności na zagrożenia może zależeć życie lub zdrowie dzieciaków.

Kolejnym etap akcji potrwa od 4 do 8 września i w tym okresie, w rejonie większości szkół pojawią się patrole policyjne, które zwrócą uwagę na relacje między kierującymi a pieszymi, w tym szczególnie tymi najmłodszymi. Oczywiście, nie będzie to akcja skierowna przeciwko kierowcom, więc niesforni piesi muszą liczyć się z możliwością połajanki. Szczególną uwagę policjanci zwrócą na to, jak dowożone są dzieci do szkoły i nie chodzi wylacznie o autokary szkolne, ale również o prywatne pojazdy, które powinny być wyposażone w razie potrzebu w foteliki.  

Ostatnim etapem akcji bedzie edukacja najmłodszych, przypomnienie zasad personelowi szkół. Tu ponownie namawiam do aktywności. Warto pytać dziecko o to, czy spotkanie z policjantem się odbyło, a jeżeli szkoła z tym zwleka, to samemu kontaktować się z policjantami celem zorganizowania szolenia.  

Warto w tym momencie zwrócić uwagę również na fakt, że rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo małoletniego. Najmłodsze dzieci najlepiej doprowadzać i zabierać ze szkoły, ale jeżeli to niemożliwe, może trzeba już teraz poświęcić trochę czasu na pokazanie dziecku drogi do szkoły i wskazaniu występujących zagrożeń, a także na wyrabianie bezpiecznych nawyków.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk