Rozmowy o prawie

Wywieś flagę

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych mówi w art. 7 ust. 3, że "Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 i 2 - z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym,...". 

Myślę, że prawo jest prawem. Mówi wyłącznie o zaleceniu określonego działania. Nie popełnimy wielkiego wykroczenia tratując zalecenie na równi z obowiązkiem. Jesteśmy Polakami, mamy wolność, kraj, flagę. Pokazujmy swą dumę z tego. Oby na żadnym domu nie zabrakło dziś i jutro flag.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk