Rozmowy o prawie

Wojewoda upomniał starostów. Dość swobody w wyznaczaniu stref płatnego parkowania.

Informacje i skargi dochodzące od obywateli sprawiły, że Wojewoda pomorski zdecydował się na przesłanie do starostów pisma, w którym zwraca im uwagę na to, że pobieranie opłat oraz kar za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w miejscach oznakowanych musi odbywać się w zgodzie z prawem. 
W swoim piśmie Wojewoda przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami samo wyznaczenie strefy płatnego parkowania przez ustawienie znaków drogowych oznaczających wjazd i wyjazd ze strefy płatnego parkowania nie jest wystarczające. Konieczne jest równoległe stosowanie znaków drogowych pionowych i poziomych celem wyznaczenia miejsc postoju pojazdów. Fakt, że zabraknie spełnienia jednego z tych warunków oznacza, że naruszone zostały zasady dotyczące wyznaczenia strefy płatnego parkowania. Tym samym zarządca strefy nie ma prawa pobierania opłat za parkowanie. 

Nagminne łamanie zasady wyznaczania miejsc w strefach płatnego parkowania zwróciło uwagę wojewody, który poprosił o interpretację Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ministerstwo w odpowiedzi podkreśliło, że nie ma mowy o dowolności, ale o dwóch sposobach oznakowania miejsc parkowania w strefach. 

Myślę, że upłynie jeszcze sporo czasu zanim sytuacja się zmieni. Zarządcy dróg po prostu pozwalają sobie na samodzielne interpretacje prawa adekwatne wyłącznie do ich własnej wygody. Aby problemu się pozbyć trzeba zmienić mentalność takich urzędników, albo ich samych.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk