Rozmowy o prawie

Wojewoda apeluje w sprawie stref płatnego parkowania. Zarządcy dróg wiedzą i robią swoje.

Trójmiejski portal internetowy przywołał temat, o którym wspominałam jakiś czas temu, a mianowicie powrócił do kwestii oznakowania stref płatnego parkowania. Wskazuje też na to, że od czasu, gdy przepisy prawa zaczęły nakazywać oznakowanie miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania przy pomocy znaków drogowych poziomych, na trójmiejskich ulicach niewiele się zmieniło. Na wielu ulicach brakuje oznakowania zgodnego z rozporządzeniem, a więc znaków: P-18 "stanowisko postojowe", P-19 - "linia wyznaczająca pas postojowy", P-20 - "koperta" lub P-24 - "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej".

Zarządzający drogami zdają się uważać, że wystarczające jest ustawienie znaków pionowych informujących o strefie płatnego parkowania. Jak pisze autor artykułu, drogowcy oczekują na interpretację wojewody. Dziwne, bo niektórym samorządom wojewoda przypominał o treści przepisów już kilkukrotnie.

Dziwna to sprawa. Rozporządzenia w sprawie stref płatnego parkowania, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, są swobodnie interpretowane przez urzędników, którzy swoje teorie stawiają wyżej niż przepisy prawa. Dzieje się tak nie tylko z miejscami postojowymi. Kiedyś pisałam o niezgodnym z rozporządzeniem sposobie montowania progów zwalniających, które bardzo często lokalizowane są w zbyt małej odległości od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zwracałam też uwagę na montaż znaków nieformalnych w miejsce znaków wynikających z przepisów prawa.

Tekst dotyczący Trójmiasta skojarzył mi się z informacją, którą słyszałam w radiu. Chodziło o montaż progów spowolniających na nowo wyremontowanej ulicy przelotowej w Krakowie.

Jako użytkownik dróg jestem za tym, by ruch organizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ale i sprawność tego ruchu. Gwarantem tego jest oczywistość zasad tego ruchu. Nie może być tak, że kierowca, który jest zobowiązany do stosowania się do Prawa o ruchu drogowym i ustaw towarzyszących będzie się zastanawiać nad radosną twórczością urzędników. Warto w końcu powiedzieć, że taka postawa urzędników odpowiedzialnych za ruch na drogach jest niedopuszczalna, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warto, by wojewoda pomorski przestał apelować o zajęcie się problemem, a wdrożył procedury przymuszające władze gmin do stosowania się do przepisów prawa.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk