Rozmowy o prawie

Wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego należało odmówić wszczęcia śledztwa.l

Może nie wszyscy pamiętają, ale jesienią ubiegłego roku, w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Po tym, jak sejm obniżył budżet Trybunału Konstytucyjnego, Paweł Adamowicz prezydent Gdańska zaproponował, by obchody odbyły się w Dworze Artusa. Miasto Gdańsk dofinansowało obchody kwotą 10 tys. zł. Takie działanie władz Gdańska nie spodobało się wielu, a dwie osoby złożyły doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego.

Konferencja jubileuszowa „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”, w której wzięła udział czołówka znawców prawa z Polski i Europy kosztowała miasto około 10000 zł, resztę wyłożyły Fundacja Konrada Adenauera i grupa prywatnych darczyńców.

Jak można było się spodziewać, zorganizowanie jubileuszu przyniosło falę krytyki. Partia rządząca zarzucała zamiar wywołania ostrego konfliktu politycznego, a udzie ją popierający twierdzili, że mieszkańcy nie powinni ponosić kosztów takich uroczystości. Polityczna awantura skończyła się tym, że dwie osoby złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zarzucając Pawłowi Adamowiczowi to, że będąc osobą odpowiedzialną za finanse gminy dopuścił się działania na szkodę interesu publicznego, co wyrządziło znaczną szkodę majątkową gminie Miasto Gdańsk. Zdaniem skarżących działania prezydenta, działania miały nosić znamiona przestępstw z art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 296 § 1 kk, w związku z art. 11 § 2 kk. Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz. 

Kilka dni temu, 20 lutego 2017 r. , prokurator wydał postanowienie kończące postępowanie przygotowawcze, albowiem uznał, że:

"Jak wynika z dokonanych ustaleń, Gmina Miasta Gdańsk sfinansowała jedynie część kosztów zorganizowania obchodów, dokonane wydatki zostały sklasyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami a decyzja o ich poniesieniu mieściła się w kompetencjach organów gminy.

Odnośnie przestępstwa niegospodarności ujętego w dyspozycji art. 296 § 1 kk, do znamion tego występku należy m.in. wyrządzenie znacznej szkody reprezentowanemu podmiotowi, w tym wypadku Gminie Miasto Gdańsk. Za znaczną szkodę w świetle art. 115 § 5-7 uznawana jest szkoda, której wartość przekracza kwotę 200 000 zł. W świetle dokonanych ustaleń, w okolicznościach niniejszej sprawy Gminie Miasto Gdańsk nie została wyrządzona jakakolwiek szkoda, a tym bardziej znaczna.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty należało odmówić wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie - na podst. art. 17 § 1 pkt 2 kpk - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego"

Biorąc pod uwagę obecne polityczne tarcia i niektóre trudne do zrozumienia działania organów państwa, trzeba powiedzieć, że prokurator referent zachował się profesjonalnie i nie dał się zwariować. Są przesłanki idziemy do sądu, nie ma przesłanek, zamykamy postępowanie przygotowawcze.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk