Rozmowy o prawie

Windykator nie może zastraszać. UOKiK wypowiada się w sprawie działań jednej z firm.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął stanowisko w sprawie działań windykacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Spraw Sądowych i Windykacyjnych, która działa w imieniu Polskiego Centrum Telemedycznego. W komunikacie zwraca się uwagę na to, że wysyłając wezwania pracownicy kancelarii manipulują informacjami przekazywanymi konsumentom, a forma graficzna i niektóre sformułowania wezwań do zapłaty sugerowały w sposób nieuprawniony, że pismo może pochodzić z sądu.

Nie będę cytować treści wezwań, bo można się z nią zapoznać na stronie urzędu, ale zwrócę uwagę na to, że Prezes UOKiK zaapelował do konsumentów o to, by nie dać się zastraszyć działaniom firmy windykacyjnej i działać rozsądnie. 

  • Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po otrzymaniu pisma z firmy windykacyjnej, to zachowanie ostrożności i zweryfikowanie zasadności wezwania.
  • Należy pamiętać, że nakaz zapłaty, a w treści pisma „nakazuje się dłużnikowi….”, może wydać wyłącznie sąd. Wszelkie nakazy pochodzące z firm windykacyjnych są niewiążące, choć, gdy rzeczywiście nie zapłaciłeś jakiego rachunku, to lepiej podjąć rozmowy o rozliczeniach, by uniknąć etapu, na którym sprawa rzeczywiście trafi na drogę postępowania sądowego.
  • Zajęcie składników majątku dłużnika jest domeną postępowań egzekucyjnych realizowanych na podstawie wyroku sądowego przez komorników, a nie przez firmy windykacyjne. Żadna, nawet najlepiej znana firma windykacyjna nie może samodzielnie rozpocząć takich działań.
  • Firma windykacyjna nie jest też uprawniona do wzywania do opłacenia kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Koszty postępowania ustala sąd i komornik, więc wskazywanie jakichkolwiek kwot jest nieuprawnione, choć dopuszczalne jest przesłanie ostrzeżenia o tym, że w przypadku skierowania na drogę postępowania sądowego, koszty takie mogą być naliczone.

Uznając pisma przedmiotowych podmiotów za niezgodne z prawem, bo zastraszające konsumentów i wywierające wpływ na ich decyzje, Prezes UOKiK wystąpił do Polskiego Centrum Telemedycznego z żądaniem zajęcie stanowiska w sprawie wezwań do zapłaty, które są wysyłane do konsumentów.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk