Rozmowy o prawie

Wieje bardzo mocno. Czy wiesz, że za niektóre szody możesz nie dostać odszkodowania?

Mieszkam w małej odległości od brzegu morskiego, więc słyszę nie tylko wiatr, ale i huk fal każdorazowo, gdy zmienia się pogoda i przychodzi sztorm. Tak jest i w tym tygodniu. Od wczoraj wieje bardzo mocno.

Przy śniadaniu oglądałam program informacyjny i widziałam wywiad z rzecznikiem straży pożarnej. Mówił on o tym, że dla znaczącej cześci kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Są to nawet ostrzeżenia stopnia drugiego, co oznacza ryzyko sporych strat materialnych, a także zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Za każdym razem, gdy słyszę takie komunikaty sprawdzam, czy wszystko przy domu jest umocowane, by nie było problemu z porwaniem przedmiotów przez wiatr. Robię to dla bezpieczeństwa swojego i sąsiadów nawet mimo tego, że moje ubezpieczenie zawiera w pakiecie opcję ochrony od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe w skutek porwania przedmiotów przez wiatr.

Warto przypomnieć, że każdy właściciel i zarządca nieruchomości odpowiada za stan techniczny budynku i zaniechania w tym zakresie mogą sprawić, że przypisana mu zostanie wina w zakresie przyczynienia się do zapuszczenia budynku i przyczynienia się do powstania szkody. Praktyka ubezpieczycieli jest taka, by dokładnie weryfikować wszelkie zgłoszenia szkód i odmawiać ich likwidacji przy jakichkolwiek wątpliwościach.

Warto też pamiętać, że w przypadku powstania szkody, należy czym prędzej sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą stan budynku po zdarzeniu, a następnie jak najszybciej przystąpić do zabezpieczania majątku. Chodzi o to, by nie powiększać szkody w skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania (zaniechania) (zgodnie z art. 826 § 3 k.c.). Nie ma co się oszukiwać, widząc rozległe zalania budynku, nad którym zerwany został dach, ubezpieczyciel może podnieść zarzut braku związku niektórych strat ze szkodą właściwą, a nawet może odmówić wypłaty odszkodowania. 

Jak to rozumieć praktycznie? W przypadku zerwania dachu budynku, po wezwaniu służb ratunkowych należy jak najszybciej ewakuować w bezpieczne miejsce ruchomości, które po zerwaniu dachu mogą być narażone na negatywne oddziaływanie deszczu. Z reguły strażacy są wyposażeni w plandeki, ale gdyby ich nie mieli, należy czym prędzej podjąć działania mające na ceu nawet prowizoryczne zakrycie zniszcznej części budynku plandeką lub folią. 

Czy jesteście pewni, że jesteście gotowi na wichurę? Czy jesteście pewni, że zrobiliści wszystko, co należy, by nie przyłożyć się do powstania szkody.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk