Rozmowy o prawie

Weksel pod dobre relacje majątkowe małżonków może nie mieć pokrycia.

Rysunek, który właśnie przedstawił nam #ArkadiuszKrupa dotyczy spraw bardzo ważnych, a więc konsekwencji prawnych zawarcia związku małżeńskiego. Przez lata naturalnym było myślenie, że się po prostu pobieramy i żyjemy w związku, w którym wszystko jest wspólne. Pojęcie intercyzy znaliśmy z amerykańskich filmów o miłości w wielkich sferach.

Aktualnie, wraz ze wzrostem świadomości naszego społeczeństwa, zmienia się podejście do sprawy relacji majątkowych w nowych rodzinach. Jakkolwiek adwokat nie zajmuje się samym sporządzeniem umowy majątkowej między małżonkami, to jednak, z racji swojej służebnej roli wobec osób, którym potrzebna jest pomoc prawna, bez problemu odpowiedzą na pytania i wyjaśnią zasady rządzące relacjami majątkowymi w małżeństwie. 

Jako #adwokatrozwodowy , co wynika ze statystyki, spotykam się często z problematyką relacji majątkowych między małżonkami. Problem w tym, że moje spotkanie z tą problematyką następuje na etapie rozwodu i konieczności nawet nie dzielenia, ale realnej i zawziętej walki o majątek. Z niezrozumiałych dla mnie powodów młodzi ludzie nie pytają przed zawarciem małżeństwa, co kończy się tym, że brak zrozumienia i dbania o własne sprawy skutkuje kłopotami, gdy okaże się, że charaktery są niezgodne i konieczne jest rozstanie. Z niezrozumiałych względów, szczególnie tam, gdzie są dysproporcje majątkowe, spotykam się z jakąś wersją tego, co #ŚlepymOkiemTemidy zobaczył Arkadiusz Krupa. Szkoda, że w warunkach konfliktu ustalenia co do relacji majątkowych idą jak po grudzie.

Szczerze namawiam do rozmowy z adwokatem na etapie zafascynowania i miłości, ale przed podjęciem decyzji. Choć wydaje się, że trudno proponować tej kochanej osobie sporządzenie małżeńskiej umowy majątkowej, to jednak w przypadkach, gdy w głowie kołaczą się najmniejsze choć wątpliwości, może to okazać się ratunkiem.

Beata Nowakowska

#AdwokatGdańsk