Rozmowy o prawie

Wakacyjne ABC. Auto lub quad w lesie, to nie przejdzie.

Wakacje nabierają tempa. Wiele osób zamierza je spędzić na prowincji, często w rejonach leśnych. Wiele osób skorzysta przy tym z możliwości odwiedzenia tych lasów. Na terenie niektórych kompleksów wypoczynkowych można wypoożyczyć lub umówić się na jazdę quadem. Nie każdy jednak wie, że tym quadem nie można wjechać do lasu, by pędzić po bezdrożach i odreagowywać stresy nabyte w pracy. Nie można nawet poruszać się po drogach leśnych, które nie są drogami publicznymi lub wyraźnie wskazanymi jako drogi udostępnione do ruchu. Zasady te określa ustawa o lasach, która wskazuje wyraźnie że chodzi o pojazdy silnikowe, a więc również quady, motorowery, a nawet pojazdy zaprzęgowe.

W przypadku, gdy w związku z wjazdem pojazdu do lasu doszło do uszkodzeń, kierujący może zostać ukarany grzywną zależną od rodzaju wyrządzonej szkody. Zdarza się też i tak, że leśnicy dochodzą zwrotu kosztów poniesionych w związku z usunięciem szkód.

Co ważne, nie trzeba wcale spotkać strażnika. W wielu miejscach, które są często odwiedzane przez turystów i wczasowiczów, montowany jest monitoring, który pozwala na przekazanie dowodów w postaci zdjęć policjantom, którzy mogą nałożyć na winnego karę grzywny. Podstawą takiego działania jest zapis art. 161 kodeksu wykroczeń. \

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
podlega karze grzywny.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk