Rozmowy o prawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzegają.

Dwie instytucje, a więc Urząd Komunikacji Elektronicznej i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ostrzegają, że przy realizacji obowiązku rejestracji kart prepaid może dojść do sytuacji niebezpicznych, w których utracimy naszą tożsamość.  Chodzi o to, że operatorzy telekomunikacyjni niezgodnie z regułami wykonują kopie dokumentów tożsamości podczas, gdy w zupełności wystarczające jest podanie ograniczonej ilości danych. Imię, nazwisko, numer PESEL albo seria i numer dowodu tożsamości to zestaw danych, które jesteśmy zobowiązani przekazać opeatorowi telefonii komórkowej przy rejestracji karty.

Co ważne, to dokument możemy okazać celem weryfikacji podawanych przez nas danych, ale w żadnym przypadku nie powinniśmy wyrazić zgody na wykonanie kopii dokumentu. Sieci telefonii komórkowej doskonale wiedzą o tym, że nie mają prawa oczekiwać zgody na kopiowanie. Być może prośby takie są efektem nadgorliwości prcowników poszczególnych salonów sprzedaży. Ważne jednak jest to, o czym nie wszyscy pamiętają, że kopia dowodu osobistego jest bardzo łakomy kąskiem dla oszustów, którzy bazując na nielegalnie pozyskanych danych o tożsamości mogą dokonać licznych nadużyć finansowych na przykład zaciągając pożyczki.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytaj adwokata, urzędnika GIODO lub UKE, bo na rejestrację karty masz jeszcze sporo czasu. Nie podejmuj ryzyka, którego możesz żałować.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk