Rozmowy o prawie

Uprzątnij liście przy swojej nieruchomości, bo gdy tego nie zrobisz możesz zapłacić mandat.

Zadzwonił dziś pan, który był bardzo wzburzony pretensjami strażników miejskich, którzy zakwestionowali poprawność utrzymywania porządku przy posesji. Pan, jak się okazało, jest właścicielem nieruchomości od kilku miesięcy,więc wcześniej nie miał pojęcia jak to się dzieje, że liście są zgarnięte, śnieg usunięty, a papierki pozbierane. Wszak sprawy te robił ktoś zatrudniony przez wspólnotę mieszkaniową, w której mieszkał. Jego osobiście nigdy problem nie dotyczył.

Pan nie wziął pod uwagę tego, że stając się właścicielem nieruchomości ma nie tylko prawa, ale i obowiązki. Również te dotyczące utrzymania czystości wokół nieruchomości. Obowiązek ten regulowany jest przepisem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622)

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Jakkolwiek, gdy chodzi o liście, nie słyszy się o jakiejś nadpobudliwości strażników gminnych, ale trzeba powiedzieć, że działając na podstawie wskazanego wyżej przepisu mogą nałożyć na właściciela grzywnę. Warto jednak pamiętać, że nie ma takiej możliwości, by liście nawiewane przez wiatr usuwane były w trybie natychmiastowym. Może to być sposobem na wytłumaczenie się z tego, co strażnik nazwie zaniedbaniem. Jeżeli równocześnie zadeklarujemy szybkie uprzątnięcie liści, to nie powinno być problemu z mandatem.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk