Rozmowy o prawie

UOKiK negatywnie o umowach z domów pomocy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolował prywatne domy opieki w północnej Polsce. W wyniku kontroli zakwestionowane zostało aż 61 % wzorców umów stosowanych w prywatnych domach opieki. 

Prywatne placówki, które świadczą usługę opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku działają na bazie umów zawieranych z pensjonariuszami lub ich rodzinami. Urząd przeprowadził kontrole tych umów u 34 przedsiębiorców. Skontrolowano ponad 60 umów. Aż 61 % z tych umów wzbudziło zastrzeżenia kontrolujących. 

Lista zastrzeżeń nie jest może długa, ale poważnie naruszała prawa osób zawierających umowę. Za klauzule niedozwolone kontrolerzy uznali

1.   Zastrzeganie możliwości rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, co skutkowało w zasadzie natychmiastową koniecznością opuszczenia domu pomocy

2.   Brak zwrotu pieniędzy w sytuacji, gdy usługa nie została zrealizowana, co mogło się zdarzyć w przypadku śmierci pensjonariusza, bo opłata była pobierana z góry.  

3.   Jednostronne zmiany ceny bez zgody konsumenta w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. 

4.   Wyłączanie odpowiedzialności za szkody na osobie polegającej na przykład na upadku pensjonariusza na schodach

5.   Wyłączanie odpowiedzialności za rzeczy osobiste, pamiątki, środki pieniężne pozostawione w domu opieki  

6.   Wygórowane kary umowne, które sięgały kilkuset złotych za dzień opóźnienia

Jeżeli planujesz skorzystać z usług placówki opiekuńcze, pamiętaj, że pobyt w niej zawsze musi być poprzedzony zawarciem umowy cywilnoprawnej. Przed jej podpisaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi postanowieniami umownymi i zapisami regulaminu czy statutu placówki, jeśli takie obowiązują. Zapoznając się z umową zwróć uwagę, czy nie zawiera ona postanowień niekorzystnych dla osób, które będą korzystać z usługi. Jeżeli przedsiębiorca odmówi zmiany umowy lepiej zmień placówkę.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk