Rozmowy o prawie

UOKiK ciągnie kilka banków za ucho za nieprawidłowe wprowadzanie zmian w regulaminach.

Myślę, że wielu z nas spotkało się z praktyką polegającą na wprowadzaniu do regulaminów zasady informowania o zmianach w nich wprowadzanych drogą komunikacji elektronicznej przez portal służący do obsługi na przykład transakcji bakowych. Takie działania nie znajdują akeptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na bieżąco monitoruje sektor usług finansowych, bankowych między innymi pod kątem wprowadzania zmian regulaminów lub umów. Niedawno zaś, wszczął pięć postępowań w związku z naruszeniem  przez: Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK, ING Bank Śląski i Pekao, zbiorowych interesów konsumentów. 

Urząd zakwestionował praktyki polegające na komunikowaniu konsumentom zmianach w umowach wyłącznie za pomocą wewnętrznego serwisu bankowości internetowej dedykowanego do obsługi umowy. Zdaniem urzędników UOKiK, informacje o wprowadzanych przez bank zmianach umowy, bank powinien przekazywać swojemu klientowi na trwałym nośniku informacji. Ma to być broszura, dookument w formie elktronicznej na płycie lub kluczu USB. Dodatkowo, urzędnicy dopuszczają przesłanie zmian pocztą elektroniczną, ale zastrzegają, że wiadomość będzie zawierać pliki z regulaminami, a nie odniesienia (linki) do stron zewnętrznych na których są zamieszczone pliki. Oczywiście ta forma komunikacji dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy klient banku wyrazi na to zgodę.

Prezes UOKiK nie jest też zadowolony z faktu, że banki wprowadzając zmiany warunków umownych nie stosują odpowiedniej podstawy prawnej przewidzianej w samej umowie bądź w powszechnie obowiązującym prawie. UOKiK uważa, że bank, który chce wprowadzić jednostronne zmiany w wykonywanych umowach, to winien to zrobić w oparciu o jednoznaczne, precyzyjne i zrozumiałe dla klienta zbiory warunków określających co i kiedy może się w umowie zmienić, a także wskazać podstawę prawną oraz okoliczności, które legły u podstaw decyzji o zmianie warunków umowy. Jest oczywistym, ze bez tych informacji klient banku nie jest w stanie zadecydować, czy zmiany wprowadzane jednostronnie przez bank są uzasadnione, a więc i akceptowalne.

Z komunikatu UOKiK wynika, że wskazane banki nie są jedynymi instytucjami finansowymi poddawanymi kontroli.

Warto przy okazji namawiać do tego, by nie być biernym w relacjach z bankiem. Jeżeli coś budzi nasz niepokój,zmiany wydają się niczym nieuzasadnione, to warto skorzystać z możliwości podzielenia się takimi doświadczeniami z urzędem. Formularz służący do zawiadomienia urzędu jest nieskomplikowany i pozwoli w prosty sposób zadbać o prawa swoje i innych kleintów banku. Oczywiście można skorzystać też z pomocy Rzecznika Finansowego .

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk