Rozmowy o prawie

Szkoda, że zmiany w zakresie wycinki drzew przychodzą tak późno. Do końca pod topór szły piękne drzewa.

Od dzisiaj obowiązują zmienione przepisy w sprawie wycinki drzew na gruntach prywatnych. Zgodnie z nowelą ustawy o ochronie przyrody zamiaru wycinki nie trzeba będzie gminie, zgłaszać wycinki do gminy, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekroczy: 80 cm – dl topoli, topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego; 50 cm – dla każdego z pozostałych gatunków drzew.

W przypadku, gdy drzewo przekroczy wskazane wymiary, należy zgłosić zamiar wycinki podaj danie nieruchomości i wskazując nam mapce konkretne drzewo. Urzędnik będzie mógł zweryfikować wniosek w ciągu 21 dni, a następnie, w ciągu 14 dni wyda decyzję w sprawie ewentualnego zakazu wycinki ze względu na ochronę gatunkową, wpis nieruchomości do rejestru zabytków, wpis drzewa do rejestru pomników przyrody, a także, gdy ze względu na zapisy planów zagospodarowania przestrzennego teren będzie podlegał ochronie. Brak sprzeciwu w ciągu 14 dni oznaczać będzie milczącą zgodę gminy.

Nowela przepisów przewiduje też nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów. Co ważne, opłaty te dotkną osoby, które usuwają drzewa z myślą o sprzedaży czystego gruntu deweloperom. Aktualnie, gdy dla nieruchomości, na której wycięto drzewa w trybie wnioskowym, zostanie złożony w ciągu 5 lat od oględzin wniosek o pozwolenie na budowę na cele gospodarcze, właściciel będzie musiał uiścić pełną opłatę za wycinkę drzew. 

Warto pamiętać, że samorządy zbierają co raz więcej informacji o mieszkańcach i terenie, więc lekceważenie przepisów może przynieść zgubne skutki.

Beata Nowakowska
#Adwokat Gdańsk