Rozmowy o prawie

Strażnik miejski ponad prawem?

Prawo o ruchu drogowym jest aktem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, czy może czarny mundur strażnika miejskiego zwalnia z jego stosowania... Takie pytanie zadał mi dziś rano mąż, który zareagował na wadliwe zachowanie strażników i nakręcił film obrazujący naruszenie prawa przez funkcjonariuszy.

Co się stało? Strażnicy, którzy przyjechali na naszą ulicę zlekceważyli kilka przepisów. Zatrzymali pojazd na łuku drogi, zajęli chodnik tak, że nie pozostało na nim przepisowe 1,5 metra dla pieszych, a co najważniejsze, kierujący pozostawił pojazd z włączonym silnikiem wychodząc na zewnątrz. Zapomniał lub selektywnie użył przepis art. 60.2 prawa o ruchu drogowym.

2. Zabrania się kierującemu:
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem; 

3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze; 

Wygląda na to, że czarny mundur i granatowy radiowóz dają jakieś specjalne uprawnienia. Mąż zapowiada, że film przekaże dziś policjantom.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk