Rozmowy o prawie

Sprzedaż grzybów ze straganu - wyłącznie z atestem. To chyba martwe prawo. Niewielu o nim wie.

Korzystne warunki pogodowe sprawiły, że w lasach całego kraju pojawiły się tysiące osób poszukujących grzybów. Większości powodzi się i wracają do domu z bagażnikami pełnymi smakowitych prawdziwków. Są jednak i tacy,którzy na grzybach się nie znają lub nie mają czasu na grzybobranie. Ci korzystają z oferty przydrożnych punktów sprzedaży grzybów, bazarów i ryneczków. Warto jednak przypomnieć, że handel grzybami uregulowany jest przepisami.

Zasady obrotu grzybami i przetworami z grzybów opisane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy; Dz.U. 2011 nr 115 poz. 672. Dodatkowo, w załączniku do rozporządzenia znajdziemy wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów na bazie grzybów, który obejmuje 44 gatunki. 

Co ważne, grzyby leśne wolno sprzedawać na targowisku lub w punktach handlowych pod warunkiem, że partia udostępniona do sprzedaży uzyskała atest klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy. Dodatkowo, w miejscu sprzedaży należy wywiesić informację o gatunku grzybów oraz dane sprzedawcy. 

Warto wiedzieć, że atest obejmuje wyłącznie badaną partię i jest ważny 48 godzin, bo tak ustalono maksymalny czas przechowywania grzybów w temperaturze do 10 stopni. 

Zdaję sobie sprawę, że większość zainteresowanych zakupem nie zada pytania o atest, ale warto mieć w tyle głowy to, że zatrucie grzybami może prowadzić do bardzo ciężkiej choroby lub śmierci, więc bezpieczeństwo, o które dbają organy inspekcji sanitarnej kontrolując sprzedaż grzybów jest rzeczą priorytetową.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk