Rozmowy o prawie

Słysząc nie, warto zadać pytanie o podstawy prawne odmowy. To może pomóc.

Poproszono mnie o opinię w sprawie zmiany szkoły przez osobę, która jest już dorosła. Dyrektorka szkoły, którą zainteresowany był młody człowiek nie chciała przyjąć podania twierdząc, że powinno zostać podpisane przez rodziców. Młody człowiek zapytał mnie o to, co myślę o takiej postawie dyrektorki szkoły.

Zawsze uważałam, że nie ma odpowiedzi nie, bo nie. Każda ma, każda musi mieć podstawę prawną. Również, gdy będą to decyzje dotyczące uczniów w szkole wydawane przez dyrektora. Nie mogą one zależeć wyłącznie od widzimisię dyrektora, muszą mieć podstawę wynikającą z konkretnego stanu faktycznego.

Powiem szczerze, że nie bałam się o wynik kolejnej rozmowy. Szybko otrzymałam informację, że młody człowiek został przyjęty do szkoły, która go interesowała. Kłopotliwe pytanie, prośba o wskazanie podstawy prawnej łatwo budzi lęk. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk