Rozmowy o prawie

Sąsiedzi, którzy wyrzucają śmieci do lasu chyba nie mają wrażliwości lub nie znają treści art. 162 k.w.

Po rozprawie w Wejherowie pojechałam na wieś, na Kaszuby. Po przyjeździe strasznie się zirytowałam, bo na obu sąsiadujących działkach skoszono trawę i wyrzucono odpady do lasu. Jeden z sąsiadów prawie nie przyjeżdża, ale przysyła pracowników, którzy tną trawę. Czasami, tak, jak teraz, przyjeżdżają ludzie bez żadnej wrażliwości, którzy pozwalają sobie na wyrzucanie trawy z wielkiego trawnika tuż za granicą lasu, która jest za drogą dojazdową do naszych posesji. Drugi mieszka gdzieś koło Hamburga, a działką opiekuje się rodzina z Kartuz. Niestety, ludzie ci pozwalają sobie na to, by nadmiar trawy wyrzucać na niezagospodarowaną działkę, która leży pomiędzy naszymi działkami. Niestety, robią to tak, że ja oglądam wyrzuconą trawę, czuję fetor, gdy gnije, a dodatkowo cierpię z powodu masy muszek, które kręcą się przy gnijącej masie biologicznej.

Wrażliwość wrażliwością, to cecha osobnicza, więc nie każdy rozumie, że upiększenie swojego sąsiedztwa gnijącą trawą nie jest zbyt estetyczne, ale dlaczego ludzie się nie boją konsekwencji? Wszak prawo mówi, że za zanieczyszczanie gleby lub wody w lesie, a także za wyrzucanie do lasu odpadów grozi grzywna. Ja mam obawę, że najmniejsze wykroczenie obciąża mnie z racji mojego zawodu, a inni ślizgają się po przepisach prawa i ciągle unikają odpowiedzialności.
Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Nie wiem jak w innych gminach, ale kompostowanie odpadów roślinnych w gminie Kartuzy podlega zgłoszeniu, bo chodzi o to, by gmina znała bilans odzysku odpadów. Dlaczego, więc ciągle cierpię w związku z wyrzucaniem przez sąsiadów odpadów do lasu.

Beata Nowakowska
# Adwokat Gdańsk