Rozmowy o prawie

RPO mówi o potrzebie zmian w pracy biegłych sądowych. to bardzo ważne i pilnie potrzebne.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, że aktualny stan prawa regulujący działanie biegłych jest ułomny, a brak kompleksowego, rzetelnego uregulowania instytucji biegłych sądowych rzutuje nie tylko na nerwy w trakcie procesów, ale potrafi mieć wpływ na często bardzo negatywne konsekwencje dla obywateli lub firm. Oczywiście, do problemu zdaniem rzecznika należy dołożyć skutki finansowe, które ponosi państwo w związku z tym, że sądy często zasądząją odszkodowania na rzecz osób, które poniosły szkodę przez nierzetelną opinię. 

W wystąpieniu rzecznika wskazane zostały liczne przykłady błędów biegłych. Generalnie są one opisane w raporcie „Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe” opracowanym przez Fundację EFIC. Raport opisuje błędy w sztuce, a także wskazuje na nader częste przekraczenie uprawnień przez biegłego. Na problem zwróciła uwagę również Helsińska Fundacja Praw Człowieka W jej raporcie - „Biegli sądowi w Polsce” zwrócono uwagę na to, że często odnotowywana praktyka wypowiadania się biegłych w przedmiocie winy oskarżonego jest jedną z największych bolączek dzisiejszego procesu karnego.

Cieszy mnie to, że co raz więcej mówi się o konieczności pilnych zmian. Nie wierzę może zbytnio w hasło "dobrej zmiany" i obawiam się ustaw redagowanych na kolanie, a następnie uchwalanych w nocy, ale co mam robić. Problemy związane z opiniami biegłych dotyczą mnie jak najbardziej. Czasami udaje mi się radzić z nimi bardzo dobrze i całkowicie utrącam argumenty biegłych, ale też czasami, idę na taką sprawę  tym tygodniu, mam do czynienia z prokuratorem, który ufa biegłemu, który nie odpowiedział na żadne z jego pytań a opinia była beletrystyką. Jestem więc za zawodowymi relacjami z fachowcami.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk