Rozmowy o prawie

Rodzice powinni wykorzystać deklaracje ministra Błaszczaka w sprawie akcji "Bezpieczna droga do szkoły".

W związku z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego wzrosło zagrożenie dla dzieci udających się do szkoły. Oczywiście, na wypadek najbardziej narażone są dzieci z obszarów wiejskich, ale również z drogą do szkoły przez ulice miasta wiąże się z wielkim ryzykiem. Biorąc to pod uwagę minister Mariusz Błaszczak polecił podległym resortowi MSW funkcjonariuszom policji, by zintensyfikowali działania mające na celu edukację dzieci i rodziców w ramach znanej od lat akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Kluczowym dla powodzenia akcji „Bezpieczna droga do szkoły” jest żywy kontakt z funkcjonariuszami. Zajęcia z wychowania komunikacyjnego są wielką atrakcją dla dzieci. Nie tylko wdrażają prawidłowe nawyki, ale również skłaniają do zapoznawania się z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Zgodnie z zaleceniami ministra więcej funkcjonariuszy powinno być obecnych w pobliżu szkół szczególnie w czasie szczytu rozpoczynania lub kończenia zajęć. Ich rolą będzie pomoc w praktycznej nauce przechodzenia przez jezdnie, zwracanie uwagi na konieczność posiadania elementów odblaskowych. Oczywiście, mają też reagować na agresywne zachowania kierowców. 

Warto, by o zaleceniach ministra wiedziało jak najwięcej rodziców. Szczególnie tych, którzy mają dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dla dobra swoich dzieci powinno się wyegzekwować realizację akcji.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk