Rozmowy o prawie

Reklamacje nie tylko na podstawie paragonu. Pamiętaj o tym w szale zakupów przedświątecznych.

Fakt udzielania porad prawnych przydaje się i prawnikowi. Nie musi zastanawiać się nad komentarzem zachowania pani w sklepie, bo wiele razy udzielał porady w zakresie praw konsumementów.

Tak, trafiło mi się dzisiaj spotkanie z przedsiębiorcą, który chciał ograniczyć moje prawa konsumenckie.

Pojawilam się w sklepie albowiem łańcuch lampek, który kupiłam do ozdoby pomieszczeń kancelarii świecił w połowie. Co ważne, łańcuch był oznaczony marką funkcjonującą w tej sieci sklepów. Kierowniczka zmiany stwierdziła, że nie może ze mną rozmawiać, bo nie mam paragonu, który jest podstawą reklamacji. Aby uniknąć męczącej dyskusji od razu podnosiłam, że interesuje mnie przede wszystkim wymiana na sprawny, więc ostatecznie obyło się bez awantury, ale uważam, że warto przypomnieć lub uzmysłowić tym, którzy nie wiedzą, że podstawą do reklamacji może być dowolny dowód zawarcia transakcji ze sprzedawcą. Jeżeli płaciliśmy za zakupy kartą, to może to być wydruk z historii rachunku, zeznania osoby która towarzyszyła nam przy zakupach, a nawet nasz oświadczenie. 

Art. 385(1). Kodeksu Cywilnego porusza kwestię postanowień umownych, które nie wiążą klienta, jeżeli nie kształtują jego praw i obowiązków w zgodzie z dobrymi obyczajami, więc rażąco naruszając jego interesy.  Szerego postanowień umów zostało wpisanych do rejestru klazul niedozwolonych UOKiK.

Dla przykładu są to zapisy takie, jak:

Numer wpisu: 4242

„Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)”

Numer wpisu: 4133
„Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić za pomocą email oraz telefonicznie pracownika BHPEX o fakcie nadania przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie odebranie przesyłki”

Numer wpisu: 2685
„Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu”

Numer wpisu: 585
„Wszelkie zwroty mogą nastąpić z uwagi na fakt posiadania kasy fiskalnej wyłącznie po zwrocie paragonu fiskalnego”

Powiadomienie urzędu lub lokalnych rzeczników praw konsumentów może skutkować nałożenie całkiem poważnej kary pieniężnej na opornego przedsiębiorcę.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk