Rozmowy o prawie

Przejście dla pieszych a barwy narodowe. Dobry sposób na niepotrzebny szum medialny.

Od dwóch dni kraj żyje wystąpieniem szczecińskiego radnego, który z niewiadomego powodu zobaczył na jezdni barwy narodowe. Dziwi mnie to, bo w świetle zapisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,    barwy narodowe to:
Art. 4. 1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
Nie można, więc bazując na rozumie powiedzieć, że na jezdni znajdują się barwy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wszak na jezdniach w całej Polsce, w zależności od ich klasy, znajduje się kombinacja pasów białych i czarnych lub w niektórych miejscach bliżej nieokreślonej czerwieni, która stanowi tło dla znaku drogowego poziomego P-10 oznaczającego przejście dla pieszych. Wielkości poszczególnych elementów znaku P-10 wynikają z treści stosownego rozporządzenia określającego warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Na pewno, nie są to zaś dwa pasy, które wykonano w kolorze białym i czerwonym.  
Zgodnie z treścią  dokumentu - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH Załączniki nr 1—4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przejście dla pieszych zdefiniowane jest w sposób następujący, a jego wzór jest elementem treści dokumentu.

4.2.1. Przejścia dla pieszych Znak P-10 „przejście dla pieszych” (rys. 4.2.1.1) stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnię´ przejścia wyznaczają linie równoległe do osi jezdni, których długość stanowi szerokość przejścia. (...) Przejścia dla pieszych wyznacza się prostopadle do osi jezdni (rys. 4.2.1.1 lit. a). W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach skrzyżowań, dopuszcza się wyznaczenie przejścia ukośnie do osi jezdni, przy czym skos nie może być większy od 1:3 (rys. 4.2.1.1 lit. b).
p-10jpg
Jak widać, nie ma w tym wzorze żadnego elementu czerwonego. Nieważne, o jakim odcieniu byśmy nie mówili, o jakiej farbie w kolorze innym niż biały, nie będzie to znak zgodny ze wzorcem przewidzianym przez prawo.

Nie da się porównać znaku drogowego wykonanego przez służby, działające w imieniu starosty, w sposób niezgodny z prawem z flagą, z barwami narodowymi.

Rozumiałabym sytuację, w której radny wystąpiłby do władz miasta o przywrócenie znaku do stanu zgodnego z prawem. Nie rozumiem celu awantury o barwy narodowe i całej dyskusji o tym kontrowersyjnym wystąpieniu. Być może jest to element szerszej gry politycznej, w której ten szum ma przykryć inne działania, a może jest to element promocji pana radnego, który chce zaistnieć w świecie na zasadzie zbliżonej do celebrytów, czyli nieważne co o mnie powiedzą, byleby mówili, bo nieważne jest to, co robię, ważne, że jestem.

Jako #adwokat, #prawnik muszę powiedzieć, że jedyną dobrą stroną tej sytuacji jest to, że być może w końcu obudzi się minister odpowiedzialny za drogi i znaki przy nich ustawiane i z urzędu nakaże przywrócenie wszystkich niezgodnych z prawem znaków i urządzeń drogowych do normalności.

Beata Nowakowska
Adwokat Gdańsk