Rozmowy o prawie

Przed wakacjami - warto poznać swoje prawa jako uczestnika wypoczynku.Być może, to ze względu na charakter urzędu, to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływa najwięcej skarg na jakość świadczenia usług turystycznych. Wielu robi to, bo wydaje się to najprostsze, a rola rzeczników konsumentów znacząco wzrosła i jest to dość powszechnie znany sposób rozstrzygania sporów z usługodawcami, a inni robią to dlatego, że mają świadomość, że skargi do organizacji branżowych niewiele dają, bo przecież ciężko sobie wyobrazić, że organizacja nałoży karę na członka.

Z reguły sprawy, z którymi zgłaszają się niezadowoleni wczasowicze dotyczą spraw drobnych, jak dla przykładu standard obiektu niezgodny z ofertą przedstawioną w folderze, a także zmiany w czasie trwania imprezy turystycznej wynikające najczęściej z opóźnień w transporcie.

Być może powyższe sprawia, że UOKiK zdaje się być swego rodzaju koordynatorem akcji, której 8 edycja właśnie została ogłoszona. Chodzi o wspólną inicjatywę 40 różnych instytucji, które w swoim zakresie działania mają również nadzór nad działalnością, która służy turystom i wczasowiczom. 

Warto wejść na stronę UOKiK i poznać swoje prawa, a w niektórych przypadkach również obowiązki. Komunikat o rozpoczęciu akcji zawiera linki do wszystkich uczestników akcji. Oczywiście, warto pamiętać, że w każdym przypadku problemów z jakością usług świadczonych przez organizatora wypoczynku pomocy może udzielić #adwokat. Tak już jest, że większość niesolidnych organizatorów wypoczynku z reguły szybciej reaguje widząc pismo, którego nadawcą jest #kancelaria #adwokacka.

Pamiętajcie, że wszelkie działania przed urlopem muszą być przemyślane i poparte rzetelną analizą.

  • Najważniejsze jest to, by sprawdzić legalność działania biura podróży lub kwater. Można to zrobić na stronie www.turystyka.gov.pl lub w rejestrach gminnych. 
  • Zawsze, gdy oferta zawiera pojęcia ogólne, starannie doprecyzuj ich znaczenie. Nie zawsze zaciszna okolica oznacza odludzie.
  • Nigdy nie podpisuj umowy bez jej przeczytania ze zrozumieniem. Sprawdź, czy organizator nie zawarł w niej jakichkolwiek wykluczeń swojej odpowiedzialności.
  • Gdy na miejscu okaże się, że standard odbiega od oferty koniecznie zgłoś zastrzeżenia niezwłocznie. Choć można to zrobić do 30 dni od zakończenia wakacji, to jednak bieżące składanie zastrzeżeń może okazać się skuteczniejsze. Oczekuj potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Dokumentuj problemy aparatem fotograficznym.
  • Nie rezygnuj z prawa do rekompensaty za niezgodność rzeczywistych warunków realizacji wypoczynku z ofertą i umową.  

Beata Nowakowska

#AdwokatGdańsk