Rozmowy o prawie

Prowadzona od kilku dni akacja BEZPIECZNY PIESZY nie zostanie zawieszona z powodu akcji ZNICZ.

Policjanci z jednostek powiatowych województwa pomorskiego od kilku dni prowadzą zmasowane działanie pod kryptonimem BEZPIECZNY PIESZY. Ich celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach lokalnych, ale również kierujących, którzy mogą niewidocznego pieszego na swojej drodze napotkać. Akcja polega głównie na egzekwowaniu obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.

Wielu myślało, że czas odwiedzin na grobach będzie dla nich chwilą na oddech, że nie będą musieli myśleć o odblaskach. Nie wzięli pod uwagę tego, że policjanci w mniejszych miejscowościach nie są tak bardzo obciążeni pracą przy regulacji ruchu na dojeździe do cmentarza jak ich koledzy z dużych miast. W wielu przypadkach służba, którą pełnią nie polega na przeniesieniu się pod cmentarz, a na patrolowaniu dróg i reagowaniu na nieprawidłowości w ruchu drogowym, albowiem cmentarze znajdują się na uboczu i dostęp do nich nie stanowi dla ludzi problemu.

Policjanci podkreślają to, że nawet fakt, że wczoraj i dziś zajmują się głównie ruchem pojazdów, to wieczorem nie omieszkają skorzystać z okazji do promowania bezpiecznego ruchu pieszych. Wiadomo, co taka promocja oznacza. Jutro, gdy ruch świąteczny się zakończy, rutynowe działania lokalnych komend zostaną wznowione. Będą też cyklicznie powtarzane.

O konieczności posiadania elementu odblaskowego należy pamiętać nie tylko dla uniknięcia mandatu, ale dla bezpieczeństwa swojego, swoich bliskich i kierowców.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk