Rozmowy o prawie

Prawo o ruchu drogowym jest dla wszystkich. Również dla policjantów.

Zgodnie z art. 47. 1. Prawa o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Przepis ten dotyczy wszystkich kierujących. Można przyjąć, że pojazdy służb wykonujące czynności na drodze mogą zachować się odmiennie, ale akceptować można to wyłącznie w przypadku prowadzenia akcji interwencyjnej. Każdy inny przypadek, każde rutynowe działanie nie może upoważniać kierowcy pojazdu służb do swobodnej interpretacji prawa. Szczególnie dotyczy to pojazdów policyjnych, albowiem to funkcjonariusze policji nakładają na kierowców mandaty za podobne wykroczenia.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk