Rozmowy o prawie

Prawo dla żeglarza zabrania osobie, która prowadzi jednostkę pływającą, spożywania alkoholu.

W trakcie wczorajszego rejsu po mazurskich jeziorach widziałam kilka łodzi, na których, przy kole sterowym stało piwo. Dzisiaj rano, w wiadomościach usłyszałam zaś komunikat wskazujący na liczne ofiary śmiertelne spożywania na wodzie lub nad wodą.
Jeżeli jest tak źle, to dziwi brak prewencji. W trakcie całego rejsu nie widziałam patrolu policji wodnej.
Przypominam, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa traktują sterników podobnie do kierowców. W efekcie, sternik, który prowadząc jednostkę pływającą z napędem mechanicznym w stanie nietrzeźwości podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ten, który wypił mniej i jest tylko w stanie po użyciu alkoholu podlega karze aresztu albo grzywny.

W przypadku, gdy prowadzisz jacht żaglowy lub wiosłową łódkę, również możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wykroczenie wynika z przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Na jej podstawie policjant  może nałożyć grzywnę w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk