Rozmowy o prawie

Ponad 500000 wpisów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, ale tylko 42% zweryfikowanych pozytywnie.

Szef MSWiA poinformował opinię publiczną, że liczba zgłoszeń zagrożeń bezpieczeństwa zgłaszanych za pośrednictwem aplikcji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przekroczyła właśnie pół miliona.

To dziwne, bo z mapy, zgodnie z komuniktem, korzysta znacznie więcej osób, więc zgłoszeń mogłoby być reltywnie wiecej. Być moźe, wiele osób poprzestaje na sprawdzeniu z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać we wskazanym przez siebie miejscu. Minister podał, że chodzi nawet o 3 miliony wejść. Minister wskazł też, że zgłoszenia są weryfikowane i 42% z nich usyskało potwierdzenie. 

Minister jest zadowolony z tego wyniku. Policja podejmuje działania w każdej z tych spraw. Jako #adwokat powiem, że ten niezbyt wysoki odsetek sprawdzalności zgłoszeń jest w interesie moich potencjalnych klientów, a jako obywatel muszę stwierdzić, że fakt, iż mapa fukcjonowała początkowo bez możliwości dodania czegokolwiek poza kategorią zdarzenia, zmarnował wielki potencjał informacyjny, którym mogła dysponować policja, więc i uciążliwości dla obywateli nie ustąpiły w stopniu wystarczającym.

Dla przykładu ja zgłaszałam zagrożenia  w ruchu drogowym w rejonie mojego domu, ale niestety, udało się je zlikwidować dopiero po bezpośrednim kontakcie z zarządcą drogi, bo jak jestem przekonana, informacja skrótowa nie pozwoliła policjantom zweryfikować mojego zgłoszenia.

Policja informuje, że najczęściej zgłaszane są zagrożenia, które są realnymi uciążliwościami w rejonie ich miejsca zamieszkania. Należą do nich: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest na stronie internetowej www.policja.pl. Nie bądź biernym, reaguj, zgłaszaj problemy. Rób to dla siebie i dla innych.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk