Rozmowy o prawie

Policjanci powinni dawać dobry przykład zachowania na drodze, ale nie zawsze to im wychodzi.

Art. 49. 1. Prawa o ruchu drogowym zabrania zatrzymania pojazdu między innymi, gdy odległość od przedniej strony znaku jest mniejsza niż 10 m lub, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd.

Mam wrażenie, że nie dotyczy to pojazdów policji. Dwa dni temu widziałam w zatoce koło mojego biura dwa radiowozy drogówki ( w jednym z nich działał silnik dłużej niż 1 minuta postoju). Stały tak, że zasłaniały znak pokazujący pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu.

Czy policjantom wolno więcej, gdy nie wykonują czynności pościgowych, interwencji? Czy nie powinni dawać przykładu swoim zachowaniem na drodze?

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk