Rozmowy o prawie

Pierwsze grzyby i pierwsze zniszczenia w lasach.

Pojawiły się grzyby. Do lasów ruszyli amatorzy grzybobrania. Większość z nich szanuje las, zbiera grzyby bez niszczenia grzybni i ściółki, ale są też tacy, którzy porzucają w lesie śmieci, a w poszukiwaniu grzybów ryją ściółkę leśną jak dziki.

Kodeks wykroczeń stanowi:

Art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Oczywiście, przepis prawa to rzecz ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, że chcąc przyjść do lasu za rok, czy kilka lat, powinniśmy dbać o stan lasu. Jego stan zależy nie tylko od leśników, ale również od użytkowników lasów. Dbajmy o las.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk