Rozmowy o prawie

Oszuści wymuszają podpisywanie nowych umów dostawy paliwa gazowego. PGNiG ostrzega.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest kolejną firmą, która boryka się z problemem oszustów odwiedzających starszych klientów i podsuwających do podpisania umowy na dostawę gazu w związku z zawieszenim działalności przez firmę

O przypadkach oszustw informuje Radio Gdańsk, a także komunikat na stronie operatora gazowego. W komunikacie znajdują się rady, by bez solidnej weryfikacji treści umowy dostarczonej przez akwizytora i sprawdzenia jego osoby nie podpisywać żadnego dokumentu.

Warto pamiętać, że:

  • PGNiG podpisuje umowy na dostawę gazu ziemnego wyłącznie w biurach obsługi klienta firmy.
  • Poza pracownikami technicznymi, żadni pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny nie odwiedzają klientów w domach.
  • PGNiG nie powierzało żadnej firma zewnętrznej prowadzenia sprzedaży w swoim imieniu. Osoby, które twierdzą, że mają pełnomocnictwo do reprezentowania PGNiG to oszuści. 
  • Każda próba zmuszania do podpisania umowy i wywierania wpływu jest naruszeniem prawa do wolności konsumenckiej.
  • Jakiekolwiek zmiany organizacyjne w firmie nie wymuszają konieczności podpisywania nowych umów i aneksów do umów.

Choć niewielu o tym pamięta, to od każdej umowy, którą podpiszesz poza lokalem przedsiębiorstwa, możesz odstąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw konsumentów, w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Warto reagować na próby oszustwa!

Legitymuj podejrzanych akwizytorów i zgłaszaj do PGNiG każdą nieprawidłowość. Zgłaszaje najście osoby powołującej się na firmę jeżeli sugerowała Ci podpisanie nowej, alternatywnej umowy sprzedaży paliwa gazowego.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk