Rozmowy o prawie

Opłaty za przygotowanie umowy pożyczki pod lupą UOKiK.

W swym najświeższym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że po raz kolejny podjął działania w sprawie opłaty administracyjnej pobieranej za przygotowanie umowy i przekazanie pieniędzy klientom firm pożyczkowych

Aktualnie, decyzja Urzędu dotyczy spółki MiniCredit z Warszawy. W decyzji UOKiK zakwestionował praktykę pobieraniu od pożyczkobiorców opłaty administracyjnej za przygotowanie umowy oraz za przekazanie pieniędzy pożyczkobiorcy. Warto przypomnieć, że zgodnie z prawem pożyczkobiorca każdorazowo powinien otrzymać umowę bezpłatnie. Wszelkie opłaty naliczane za czynności związane z obsługą pożyczki powinny odpowiadać wysokości kosztów, które poniósł przedsiębiorca, a nie być sposobem na swobodne zwiększanie marży. Wynika to ze stanowiska urzędu mówiącego, że czynności administracyjne związane z zawarciem umowy pożyczki nie są świadczeniem wykraczającym poza świadczenie w postaci pożyczki i przedsiębiorca powinien je wykonać na własny koszt i ryzyko w ramach prowadzonej działalności.

Zwracając uwagę na przypadek spółki z Warszawy warto przypomnieć o tym, na co warto zwrócić uwagę pożyczając pieniądze.

Zanim pożyczysz pieniądze, zwróć uwagę na to:

  • Jaka jest całkowitą kwotę do zapłaty - Wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki musi być podana przez firmę pożyczkową podobnie do informacji o całkowitej kwocie do zapłaty,
  • Czy firma pożyczkowa wymaga zabezpieczenia pożyczki wysokim zabezpieczeniem lub zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego zabezpieczenia w przyszłości,
  • Czy firma pożyczkowa wymaga dodatkowych opłat, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji o przyznaniu pożyczki, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia i jeżeli tak jest to koniecznie należy sprawdzić, czy po doliczeniu tych opłat do całkowitej kwoty do zapłaty nie okaże się, że pożyczka jest nadmiernie droga.

Przy okazji przypominam, że z doświadczenia UOKiK wynika, że najczęstsze zagrożenia ze strony firm pożyczkowych to:

  • ·         nieuczciwa reklama,
  • ·         ukrywanie lub pomijanie istotnych informacji w ofercie i umowie,
  • ·         wygórowane opłaty przygotowawcze,
  • ·         wygórowane opłaty windykacyjne,
  • ·         znaczące utrudnianie odstąpienia od umowy.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk